Γεωγραφική Κατανομή

Οι Σαρακτσάνοι λόγω της νομαδικής ζωής μετά το διασκορπισμό τους, αναπτύχθηκαν σε όλη τη Βαλκανική χερσόνησο, προς ανεύρεση καλύτερων βοσκότοπων. Έτσι δημιουργήθηκαν τρεις γεωγραφικές ομάδες Σαρακατσάνων : Οι Μωραίτες που παλιότερα ξεκαλοκαίριαζαν προς το Μοριά από όπου πήραν και το όνομα τους. Σήμερα είναι εγκατεστημένοι στην Θεσσαλία και λίγοι στην κεντρική Μακεδονία, όπου ξεκαλοκαίριαζαν τα τελευταία χρόνια. Μια άλλη ομάδα είναι οι Σαρακατσαναίοι της Ηπείρου, οι επονομαζόμενοι Ηπειρώτες. Οι Κασσανδρινοί που παλαιότερα ξεκαλοκαίριαζαν στη Χαλκιδική, απ’όπου πήραν το όνομα τους και τώρα είναι εγκατεστημένοι κυρίως στην Κ. Μακεδονία. Οι Πολίτες (επειδή κινούνταν σε περιοχές που ελέγχονταν διοικητικά από την Κωνσταντινούπολη) που σήμερα είναι εγκατεστημένοι στην Αν. Μακεδονία και Θράκη. Υποομάδες αυτών είναι οι Βουλγαρινοί (Σαρακατσάνοι της Βουλγαρίας) και οι Ανατολίτες αυτοί που ξεκαλοκαίριαζαν στη Μ. Ασία.