Διοικητικά

30-01-1981

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΡΙΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΖΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΡΙΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΑΡΙΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

-

11-01-1983

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΓΙΔΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

-

14-11-1984

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ: ΜΠΕΧΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΜΑΡΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΣΠΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

-

21-11-1986

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ: ΜΑΡΓΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΓΙΔΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

-

11-11-1988

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ: ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΜΑΡΓΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

-

14-11-1990

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΡΓΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΚΑΒΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

-

1-11-1992

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΑΝΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΟΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΑΜΙΑΣ: ΜΠΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΠΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

-

6-11-1994

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΑΝΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ: ΜΑΡΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΜΕΛΗ

ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

-

3-11-1996

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ: ΜΑΡΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΜΕΛΗ

ΜΠΟΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

-

11-11-1998

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΙΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

-

7-11-2000

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΙΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΚΩΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΓΑΛΑΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

-

20-11-2002

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΤΣΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ: ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΜΕΛΗ

ΚΩΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΓΑΛΑΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΚΑΤΣΑΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

-

17-10-2004

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΥΧΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ: ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΜΕΛΗ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΑΛΑΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΡΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

-

8-11-2006

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

-

18-2-2009

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ: ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΜΕΛΗ

ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΚΟΥΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΑΡΓΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

-

15-5-2011

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΑΛΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΛΗ

ΓΑΛΑΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΜΠΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

-

15-5-2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΟΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΑΛΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΗ

ΓΑΛΑΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΡΑΓΟΤΕΝΛΗ ΕΥΑ

ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

-

28-2-2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΗ

ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

-

4-3-2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΥΧΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ: ΜΑΡΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΛΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΚΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

-

16-2-2020

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΑΛΩΝΙΣΙΩΤΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ

ΜΕΛΗ

ΓΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΚΟΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΡΙΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ